De werkdruk bij mijn huidige werkgever is de laatste 1,5 tot 2 jaar onverminderd hoog geweest en ik merkte dat ik vermoeider en vermoeider thuis kwam. Het werk zelf vind ik nog steeds erg leuk, ik kwam er alleen door de (werkdruk verhogende) randzaken nauwelijks aan toe. Mijn werkgever wilde hierbij niet helpen. Wat doe je dan? Dan neem je ontslag. Met mij heeft een collega, om dezelfde redenen, ook ontslag genomen. Ook zij vindt het werk zelf erg leuk, alleen niet bij deze werkgever. Omdat we beide erg goed zijn in ons werk (ja, echt) en het ook echt leuk vinden hebben we besloten om samen een bedrijf op te richten, maak kennis met: #Geodata VOF.


#Geodata is gespecialiseerd in geografische analyses op basis van open data en in het analyseren van data uit drones. Alles wat we doen, doen we ergens en we doen het daar met een reden. We gaan ergens wonen omdat er goede basisscholen in de buurt zijn, omdat er sportclubs in de buurt zijn of bijvoorbeeld omdat het niet onder een aanvliegroute van ene vliegveld ligt. Een dierensoort komt ergens voor omdat hij veel poeltjes met water en schaduw nodig heeft. Een bedrijf vestigt zich ergens omdat er ruimte is, potentiële klanten wonen en omdat de locatie goed bereikbaar en zichtbaar is. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te geven. Wat wij hiermee kunnen op basis van open data?

  • Locaties zoeken (landelijk): Je wilt je ergens vestigen als bedrijf? Je wilt graag woningen ontwikkelen? Een sportclub starten? Wij vinden, landelijk, alle locaties die aan jouw specifieke eisen voldoen
  • Kansen- en risico’s inschatten: Je hebt een locatie, wat zij de risico’s? Zijn er bodemverontreinigingen? Liggen er niet gespringen explosieven? Archeologie? Is er sprake van hittestress? Mara ook: Wat zijn de meekoppelkansen: Waar kan ik met en klein beetje extra moeite ene groot verschil maken. Als de weg toch al open gaat: Vervang meteen het riool daar waar deze in slechte staat is. Is er sprake van hittestress? plant groen aan, dit zuivert meteen de lucht, maakt de omgeving aantrekkelijker en verhoogt de biodiversiteit. Zeker op het gebied van duurzaamheid blijven er vaak enorme kansen onopgemerkt. Wij helpen deze te herkennen!
  • Risico’s bij tenders: Bij tenders worden vaak veel documenten meegeleverd. Met behulp van open data is er alleen nog veel meer te vinden. informatie is macht, hoe meer kennis je hebt van een ontwikkelingslocatie, hoe groter de voorsprong op andere inschrijvers.
  • Webportals: Kennis hebben is goed, kennis delen is beter. Door gebiedsinformatie in een online kaartenportal of storymap te verwerken kunnen mensen/stakeholders geïnformeerd worden en werkt iedereen binnen ene projectteam op basis van dezelfde gegevens.
  • Netwerkanalyses: Netwerken, ons leven zit er vol mee. Dat kunnen fysieke netwerken zijn zoals wegen, maar ook sociale netwerken. Wie doet er zaken met wie? Waar gaat het dan over? Wat is de beste locatie voor een projectteam? Hoe bereikbaar is een horecagelegenheid? Welke wandelroutes worden er gebruikt en welke niet?

Daarnaast hebben we uitgebreide en specialistische kennis van het werken met data uit drones. Denk hierbij aan het maken van Virtual en Augmented Reality modellen, visualisaties van nieuwe ontwerpen, volumeberekeningen, grondbalansen, vegetatieanalyses en nog veel meer.

Neem rustig een kijkje op onze website (deze is nog wel gedeeltelijk in aanbouw) en neem vooral contact op bij vragen en opmerkingen!

#geodata netwerkanalyse

Een voorbeeld van een netwerkanalyse. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

 

Categories: product review

Comments are closed.

Twitter updates

No public Twitter messages.

Sponsors

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • Domain name search and availability check by PCNames.com.
  • Website and logo design contests at DesignContest.com.
  • com.